„Света Богородица” е дом за стари хора, разположен сред уникалната природа в полите на Витоша, в непосредствена близост до град София - в квартал Бояна.

 

Заведението отвори врати в средата на 2000-та година, като получи лиценз от Социалното министерство по закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане.

 

Този дом бе създаден като алтернатива на така познатите ни държавни домове, с единствената хуманна и благородна цел – да осигури такива условия на живот, че възрастните хора настанени в него, да получат обслужване на качествено различно ниво, с различно човешко отношение, битова среда, хранене съгласно индивидуалното здравословно състояние и свободен режим на обитаване.

 


Вече доста години домът за стари хора „Света Богородица” и в частност неговият екип доказва своя професионализъм, за което свидетeлстват постигнатите резултати...